Etikettarkiv: astma

Astma i samband med fysisk ansträngning

Det finns olika sorters astma men alla varianter orsakas av en inflammatorisk luftvägssjukdom. Astma i samband med fysisk ansträngning kallas ofta för ansträngningsastma. Andra sorters astma är bland annat allergisk astma, nattastma eller astma framkallad av läkemedel. Enligt information om ansträngningsastma får man bara astmasymtom i samband med fysisk ansträngning(exempelvis träning). Hur stor fysisk ansträngning som krävs för att framkalla astmasymtomen varierar dock ganska mycket. Vidare bör man inte förväxla vanlig andfåddhet med astmasymtom. Personer som är i dålig fysisk form kan få astmasymtom vid förhållandevis lätt fysisk aktivitet, medan för de flesta kärvs det hyfsat ansträngande aktiviteter som träning(särskilt löpträning och liknande).

Enligt information om sjukdomen är de vanligaste symtomen vid ansträngningsastma andnöd och andningssvårigheter. Andra vanliga symtom är väsande andning eller kraftig hosta. Ansträngningsastma brukar dessutom framträda vid särskilda tidpunkter, symtomen kommer sällan direkt vilket skiljer det från andfåddhet. Symtomen kommer typiskt mellan 5 till 10 minuter efter att påbörjad träning eller ansträngning eller mellan 5 till 10 minuter efter avslutad ansträngning.

Det finns olika sätt att lindra eller hantera ansträngningsastma. För vissa räcker det med en lång och noggrann uppvärmning vilket förutom att minska risken för astmasymtom även ger en säkerhetsmarginal, dvs att eventuella besvär sker under uppvärmningen. Detta kan kompletteras med att långsamt trappa ner vilket minskar risken att man får astmasymtom efteråt. Om detta inte räcker finns det många medicinska behandlingar som verkar synnerligen effektivt för att förhindra symtom. Det räcker ofta med en astmainhalator med luftrörsvidgande läkemedel för att hantera. Exakt hur de används varierar. Man kan antingen använda snabbverkande läkemedel som tas vid behov när symtom uppträder eller använda mer långtidsverkande astmaläkemedel som förebygger astmasymtomen.